Dit project voorbeeld gaat over een besmetting met het cryptolocker virus waarvoor een bedrijf contact met CloudEurope opnam.
Cryptolocker bestanden ontsleutelen CloudEurope
Na het eerste contact heeft CloudEurope allereerst onderzocht of de systeembeheerders op een correcte wijze dit virus hadden verwijderd en de acties om dit soort besmettingen in de toekomst te kunnen voorkomen, correct geïmplementeerd waren. Dit bleek gelukkig het geval. Bij deze besmetting was echter ook duidelijk geworden dat niet alle bestanden in de de dagelijkse backup meegenomen waren. Er waren dus bestanden aanwezig op de filesever die niet normaal geopend konden worden door de cryptolocker besmetting. Virus weg, het eerste probleem opgelost, maar bestanden niet benaderbaar of te openen.

CloudEurope was in staat de encryptie key (sleutel) van deze bestanden te achterhalen en de bestanden daarmee te "ontsleutelen" zodat ze weer normaal gebruikt konden worden.

Tot aan vandaag wordt CloudEurope nog steeds betrokken als extern adviseur bij verschillende IT projecten voor deze organisatie.